Tiếp tục xây dựng 70 dự án nhà ở xã hội cho công nhân

Thế nhưng, kết quả trên mới chỉ giải quyết được 28% so với chỉ tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia.
Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, đến hết năm 2016, cả nước đã hoàn thành 179 dự án (NOXH) dành cho công nhân và người thu nhập thấp đô thị.

Trong đó, có 82 dự án NOXH dành cho người có thu nhập thấp và 97 dự án NOXH cho công nhân. Tổng cộng cung cấp khoảng 71.150 căn hộ, tương đương 3,7 triệu m2 với mức đầu tư 25.900 tỷ đồng. Hiện tại, các địa phương đang tiếp tục triển khai 191 dự án gồm 70 dự án NOXH cho công nhân, 121 dự án NOXH cho người có thu nhập thấp, cung ứng163.800 căn với mức đầu tư khoảng 71.800 tỷ đồng. Tính ra, tổng cộng đã có 370 dự án NOXH đã và đang được triển khai với tổng vốn đầu tư xấp xỉ 100.000 tỷ đồng.

Các địa phương đang tiếp tục triển khai 191 dự án gồm 70 dự án NOXH
cho công nhân. (Ảnh: Hoàng Triều).
Thế nhưng, kết quả trên mới chỉ giải quyết được 28% so với chỉ tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia. Nguyên nhân là do việc phối hợp giữa các Bộ, ngành chưa chặt chẽ, một số chính sách chưa được hướng dẫn triển khai kịp thời. Mặt khác, các địa phương chưa quan tâm đúng mức đến phát triển NOXH như chưa đưa chỉ tiêu phát triển NOXH vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm; cũng như chưa xác định rõ quỹ đất cho phát triển NOXH trong quy hoạch khu công nghiệp, khu đô thị…
Lý do quan trọng nhất là nguồn vốn đầu tư chưa đa dạng do thiếu các định chế tài chính tham gia hỗ trợ vốn cho người thu nhập thấp mua, thuê mua, thuê NOXH hoặc cho doanh nghiệp vay đầu tư xây dựng các dự án.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *